Integritetspolicy

Integritetspolicy

Vi på AJ Shoes AB / Alberville värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid hög nivå av dataskydd. Vår integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information och om dina rättigheter till denna information. Det är viktigt att du tar del av denna information för att du ska känna dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är varmt välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Vad är en personuppgift och vad innebär behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all typ av information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Exempelvis kan bilder och ljudupptagningar som behandlats i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs per automatik eller ej. Några typiska behandlingar av personuppgifter är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Hur samlar Alberville in personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter som du lämnar till oss i samband med köp på vår hemsida, kontakt via hemsida, prenumeration av nyhetsbrev, mail eller social medier.

Vem ansvarar för de personuppgifter vi samlar in?

AJ Shoes AB, orgnr. 556736-2271
La Ravenge 12, 439 94 Onsala

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och i vilket ändamål?

Ändamål – För att kunna hantera köp och beställningar

Behandling av uppgifter berör

 • Leverans och avisering
 • Hantering av betalning (inklusive analys av betallösningar vilket kan innebära kontroll av betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar från Klarna)
 • Hantering av reklamations- och garantiärenden.

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter i form av e-post och telefonnummer
 • Betalningshistorik
 • Betalningsinformation
 • Kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag
 • Köpinformation (vilken vara som köpts och vart den levererats)

Laglig grund

Fullgörandet av köpeavtalet. Insamling av personuppgifter krävs för att vi skall kunna utföra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte utföras och vi kan då tvingas neka dig köpet.

Lagringsperiod

Efter genomfört köp lagras dina uppgifter i 36 månader med syfte om att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

Ändamål – För att kunna hantera kundserviceärenden

Behandling av uppgifter berör

 • Kommunikation och besvarande av frågor till vår kundservice, via telefon, mail eller digitala medier.
 • Identifiering
 • Utredning av eventuella klagomål och supportärenden.

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter
 • Din korrespondens
 • Information om köptidpunkt, köpställe, eventuella fel/klagomål

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandling av dessa personuppgifter är nödvändig för att vi skall kunna tillgodose ditt och vårt intresse av att hantera kundserviceärenden. Lagringsperiod Till dess att ärendet har avslutats.

Tillgång till dina personuppgifter

Du har när som helst rätt att begära en bekräftelse från oss om att vi behandlar personuppgifter som rör dig, och om önskat få tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, dvs. ett registerutdrag.

Begära rättelse

Du har rätt till att när som helst ändra dina uppgifter om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig.

Återkalla samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter. Genom att klicka på avregistreringslänk i epostmeddelandet där samtycke används som laglig grund, kan du enkelt dra tillbaka ditt samtycke.

Radering

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade, exempelvis om behandlingen baseras på ett samtycke och du har återkallat detta samtycke. Detta gäller inte om vi enligt lag är skyldiga att behålla uppgifterna.

Begränsning av behandling

Du har rätt att begära en begränsning av dina personuppgifter. Detta kan däremot innebära att vi inte kan uppfylla våra skyldigheter gentemot dig.

Cookies

Den här webbplatsen lagrar cookies på din dator. Cookies används för att förbättra webbplatsen och erbjuda dig en mer personlig upplevelse på andra plattformar så som Facebook och Instagram. Genom att fortsätta godkänner du detta.

Övrigt 


Vi kan inte garantera att färgerna på webbplatsen helt motsvarar de sanna färgerna. Detta beror delvis på färginställningarna på din dator och bildskärm. Vi kan inte garantera att alla artiklar finns i lager vid beställningstillfället. När det gäller felaktigt lagerbalans som påverkar din beställning kontaktar vi dig via telefon eller e-post. Alberville kan inte garantera att innehållet på denna webbplatsen ständigt är fri från felaktigheter eller typografiska fel. Vi kan inte garantera att all information är aktuell. Alberville kan när som helst ändra innehållet på webbplatsen. Trots att Alberville strävar efter korrekta texter, bilder och priser på hemsidan och webbutiken, kan fel uppstå. Om du har debiterats fel belopp vid ett köp i vår webbutik hjälper vi dig att lägga en ny order med rätt pris eller avbeställa din order. Om vi inte kan komma i kontakt med dig skickas din beställning automatiskt. Alberville förbehåller sig rätten att retroaktivt korrigera priser, texter, produkter eller annat innehåll på vår hemsida.